WAT IS TEMPLATE?

TEMPLATEstaat voor Technology-Mediated PLurilingual Activities for (language) Teacher Education.

TEMPLATE is een Europees project dat de professionele competentiewil versterken van pre- en in-service leerkrachten die de aanbevelingen van de Raad van Europa voor het gebruik van meertalige benaderingen in het taalonderwijs volledig willen toepassen.

TEMPLATE wil een professioneel ontwikkelingsprogramma aanbieden dat pedagogische aspecten, inhoudelijke kennis en digitale hulpmiddelen die in de klas kunnen worden toegepast, integreert.

Het is bedoeld als stimulans voor innovatieve praktijken voor programma’s voor de professionele ontwikkeling van leraren in Europa vanuit een meertalig perspectief.

NIEUWS EN EVENEMENTEN

TRAINING

De belangrijkste doelgroep van het project zijn docenten die betrokken zijn bij vreemdetalenonderwijs, CLIL-activiteiten en projectmatig leren. Zij zullen worden betrokken bij een training die de pedagogische aspecten integreert met de inhoudelijke kennis en de digitale instrumenten (TPACK-model) die effectief in de klas kunnen worden toegepast in een innovatief kader dat de lat hoog zal leggen op het gebied van innovatieve praktijken en lerarenopleidingen in heel Europa.

ONDERZOEK

De bevindingen van gerelateerd SLA-onderzoek worden toegankelijk gemaakt voor docenten door middel van publicaties, conferenties en scripties ter bevordering van de samenwerking tussen onderzoeker en docent en docent-onderzoek, en met als doel docentenopleiders te betrekken bij het onderzoek naar de huidige plurilinguale onderwijspraktijk.

BRONNEN

Open educatieve materialen zullen vrij beschikbaar zijn op de projectwebsite, zodat docenten, lerarenopleiders en onderzoekers over de hele wereld kunnen profiteren van modules die zijn geïnspireerd op de projectresultaten en die zijn ontworpen om de implementatie van plurilinguaal vreemdetalenonderwijs te ontwikkelen.