KAS YRA TEMPLATE?

TEMPLATETechnologijomis grįstos daugiakalbės užduotys (kalbų) mokytojų rengime.

TEMPLATE – tai Europinis projektas, kuriuo siekiama sustiprinti būsimų ir esamų mokytojų profesines kompetencijas ir jų gebėjimą įgyvendinti Europos Tarybos rekomendacijas taikyti daugiakalbes strategijas kalbų ugdyme.

TEMPLATE siekia pasiūlyti profesionalias ugdymo programas, kurios integruotų pedagoginius turinio mokymo aspektus ir informacines technologijas, kurios galėtų būti taikomos pamokoje.

Šiuo projektu siekiama skatinti inovatyvias mokymo praktikas profesionaliai rengiant mokytojus Europoje daugiakalbiame kontekste.

NAUJIENOS IR ĮVYKIAI

MOKYMAI

Projektas siekia pritraukti mokytojus, kurie moko užsienio kalbų, CLIL ir dalyvauja projektine veikla paremtame mokyme. Mokytojai turės galimybę dalyvauti mokymuose, kurie integruoja pedagoginius turinio aspektus ir informacinių technologijų įrankius (TPACK modelis). Šis modelis gali būti efektyviai taikomas inovatyvioje pamokoje ir plačiai įsitvirtinti mokytojų rengimo programose visoje Europoje.

TYRIMAI

Mokslinių tyrimų rezultatai užsienio kalbų ugdymo srityje bus skleidžiami mokytojams straipsniuose, pranešimuose konferencijose, moksliniuose darbuose, siekiant skatinti mokslininkų-mokytojų bendradarbiavimą ir mokytojų integravimą į mokslą, taip pat į šį daugiakalbį mokymą įtraukiant mokytojų rengėjus

IŠTEKLIAI

Atvirieji mokymo/si ištekliai bus patalpinti projekto svetainėje, siekiant, kad mokytojai, mokytojų rengėjai ir mokslininkai iš viso pasaulio galėtų naudotis moduliais, kurie remiasi projekto rezultatais ir yra skirti daugiakalbio mokymo vystymui.