PROJEKTO APIBŪDINIMAS

Kam jis skirtas?

Koks mūsų tikslas?

N

Vietos mokykloms ir ir mokytojams

N

Regiono mokyklų centrams ir jų tinklams

N

Patyrusiems ir pradedantiems mokytojams

N

Būsimiems mokytojams (universiteto studentams)

N

Mokytojų rengėjams

N

Mokytojams, tiesiogiai dirbantiems arba besidomintiems užsienio kalbos mokymu, CLIL veiklomis arba mokymu, paremtu projektine veikla

Mokytojų rengėjai turės galimybę naudotis profesionaliais moduliais rengiant būsimuosius ir esamus mokytojus, efektyviai panaudojant technologijas ir įgyvendinant daugiakalbio užsienio kalbų ugdymo idėją.

N

Pasiūlyti profesionalią ugdymo programą:

  • Inovatyvius mokymo metodus
  • Kompetencijomis grįstą užsienio kalbų ir CLIL mokymą ir mokymąsi
  • Mokytojų kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų valdymo tobulinimą (CALL – Kalbų mokymas kompiuterio pagalba)
  • Daugiakalbę metodiką
N

Skleisti mokslinių tyrimų rezultatus mokytojams siekiant, kad mokslininkai, mokytojai ir mokytojų rengėjai bendradarbiautų

N

Nutiesti tiltą tarp vykdomų mokslinių tyrimų kalbų mokymo, mokymosi, daugiakalbės metodikos srityse ir realios mokymo praktikos

Kam jis skirtas?

Koks mūsų tikslas?

N

Vietos mokykloms ir ir mokytojams

N

Regiono mokyklų centrams ir jų tinklams

N

Patyrusiems ir pradedantiems mokytojams

N

Būsimiems mokytojams (universiteto studentams)

N

Mokytojų rengėjams

N

Mokytojams, tiesiogiai dirbantiems arba besidomintiems užsienio kalbos mokymu, CLIL veiklomis arba mokymu, paremtu projektine veikla

Mokytojų rengėjai turės galimybę naudotis profesionaliais moduliais rengiant būsimuosius ir esamus mokytojus, efektyviai panaudojant technologijas ir įgyvendinant daugiakalbio užsienio kalbų ugdymo idėją.

N

Pasiūlyti profesionalią ugdymo programą:

  • Inovatyvius mokymo metodus
  • Kompetencijomis grįstą užsienio kalbų ir CLIL mokymą ir mokymąsi
  • Mokytojų kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų valdymo tobulinimą (CALL – Kalbų mokymas kompiuterio pagalba)
  • Daugiakalbę metodiką
N

Skleisti mokslinių tyrimų rezultatus mokytojams siekiant, kad mokslininkai, mokytojai ir mokytojų rengėjai bendradarbiautų

N

Nutiesti tiltą tarp vykdomų mokslinių tyrimų kalbų mokymo, mokymosi, daugiakalbės metodikos srityse ir realios mokymo praktikos

KAIP?

1

Interaktyvioje platformoje bus siūlomi mokymai: vebinarai ir interaktyvios užduotys
TEMPLATE projekto atvirieji mokymo/si ištekliaibus patalpinti projekto svetainėje su atvira prieiga, siekiant, kad kuo daugiau mokytojų, mokytojų rengėjų ir mokslininkų galėtų tiesiogiai jais naudotis.

2

Eilėje modulių bus pateikiamos teorinės įžvalgos susijusios su CLIL, MALL ir ICT mokymo veiklomis ir įrankiais, projektine veikla paremtu mokymu daugiakalbiame kontekste. Bus apžvelgiamos individualios mokytojų, dalyvaujančių tyrime, praktikos, skatinama diskusija apie daugiakalbe metodika grįstą pamoką.

3

Trečiajame projekto etape dalyvaujantys mokytojai bus skatinami ir mokomi teoriją integruoti į praktiką. Išmoktą metodiką mokytojai pritaikys savo mokymo aplinkoje. Galiausiai mokytojai parengs ataskaitas apie savo mokymo praktikas ir gaus grįžtamąjį ryšį iš ekspertų ir mokslininkų. Tai stiprins mokytojų-mokslininkų bendradarbiavimą.