PROJECTBESCHRIJVING

Voor wie is het bedoeld?

Wat is ons doel?

N

Lokale scholen en leerkrachten

N

Regionale schoolbureaus en netwerken

N

Ervaren en nieuwe leerkrachten

N

Toekomstige leraren (studenten hoger onderwijs)

N

Lerarenopleiders

N

Docenten die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in FL-onderwijs, CLIL-activiteiten en projectgebaseerd leren.

Lerarenopleiders over de hele wereld zullen de modules voor professionele ontwikkeling kunnen gebruiken om leraren-in-opleiding in-service leraren te trainen in het effectieve gebruik van technologieën voor de implementatie van meertalig vreemdetalenonderwijs .

N

Het aanbieden van een programma voor professionele ontwikkeling in:

  • Innovatieve onderwijsmethoden
  • Competentiegericht onderwijzen en leren in FL en CLIL onderwijs
  • digitale geletterdheid van leraren en gebruik van ICT (computerondersteund taalonderwijs -CALL)
  • Plurilinguïsme als benadering
N

De bevindingen toegankelijk maken voor leerkrachten door de samenwerking tussen leerkrachten en onderzoekers te bevorderen en door lerarenopleiders bij het onderzoek te betrekken.

N

De kloof dichten tussen onderzoek naar het verwerven, leren en onderwijzen van meertaligheid en de feitelijke onderwijspraktijk.

Voor wie is het bedoeld?

Wat is ons doel?

N

Lokale scholen en leerkrachten

N

Regionale schoolbureaus en netwerken

N

Ervaren en nieuwe leerkrachten

N

Toekomstige leraren (studenten hoger onderwijs)

N

Lerarenopleiders

N

Docenten die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in FL-onderwijs, CLIL-activiteiten en projectgebaseerd leren.

Lerarenopleiders over de hele wereld zullen de modules voor professionele ontwikkeling kunnen gebruiken om leraren-in-opleiding in-service leraren te trainen in het effectieve gebruik van technologieën voor de implementatie van meertalig vreemdetalenonderwijs .

N

Het aanbieden van een programma voor professionele ontwikkeling in:

  • Innovatieve onderwijsmethoden
  • Competentiegericht onderwijzen en leren in FL en CLIL onderwijs
  • digitale geletterdheid van leraren en gebruik van ICT (computerondersteund taalonderwijs -CALL)
  • Plurilinguïsme als benadering
N

De bevindingen toegankelijk maken voor leerkrachten door de samenwerking tussen leerkrachten en onderzoekers te bevorderen en door lerarenopleiders bij het onderzoek te betrekken.

N

De kloof dichten tussen onderzoek naar het verwerven, leren en onderwijzen van meertaligheid en de feitelijke onderwijspraktijk.

HOE?

1

Er zal een opleidingservaring worden voorgesteld via een interactief platform met zowel webinars als interactieve activiteiten.
TEMPLATEopen educatieve bronnen zullen vrij beschikbaar zijn op de website van het project, zodat een groter aantal leraren, lerarenopleiders en onderzoekers direct van de projectresultaten kunnen profiteren.

2

In een reeks modules zullen theoretische inzichten met betrekking tot CLIL-projecten, MALL en ICT-tools, project gebaseerd onderwijzen en leren in de context van meertaligheid aan bod komen. Er wordt gekeken naar casestudies die door de bij het project betrokken leerkrachten zijn uitgevoerd om de discussie op gang te brengen en een gesprek over de meertalige klas te openen.

3

In de derde fase zullen de deelnemende leerkrachten worden uitgedaagd en gecoacht om de theorie in praktijk te brengen. De docenten zullen de methodologieën en instrumenten die ze hebben geleerd, toepassen op hun eigen situatie. Ten slotte dienen ze een verslag in met een samenvatting van hun casestudy, krijgen ze feedback van deskundigen en stimuleren ze hun ontwikkeling als docent-onderzoeker